- Edina stalnica so spremembe

Odvetniška pisarna z dušo.

Smo družinska odvetniška pisarna, ki ceni dostopen, a profesionalen pristop, in pokriva vse segmente odvetniških obravnav.

Dapibus Vulputate
11 let izkušenj na tem področju

Najbolj strokovne odvetniške storitve.

Ažurnost

Hitrost

Zanesljivost

Profesionalnost

- CELOVITOST STORITEV

Za vas pokrivamo vsa pravna področja

Z 11 leti od začetka delovanja ter mnogo leti izkušnj naših odvetnikov je odvetniška pisarna LMR pravi naslov za svetovanje in storitve na prav vseh področjih prava - tako z osebnega kot s poslovnega področja.

 • Gospodarsko pravo

  Gospodarsko pravo

  Gospodarsko

  pravo

  Pokrivamo odročja korporacijskega prava, združitev in prevzemov, konkurenčnega prava, varstva pravic, prava intelektualne lastnine in prava finančnih inštrumentov. 

  Nepremičninsko in gradbeno pravo

  Nepremičninsko in gradbeno pravo

  Če imate vprašanja ali izzive na področju nepremičninskih projektov, denimo naložb v gradnjo ali nakupa nepremičnin, smo pravi naslov za vas.

  Korporacijsko (statusno) pravo

  Korporacijsko (statusno) pravo

  Zagotovimo vam strokovno svetovanje, pravne storitve in pripravo dokumentov pri podpori gospodarskih družb v vseh fazah razvoja in delovanja.

 • Združitve in prevzemi

  Združitve in prevzemi

  Nudimo vam celovite storitve v vseh fazah prodaje ali nakupa poslovnih deležev, delnic ali dejavnosti ter pri združitvah in prevzemih.

  Varstvo osebnih podatkov

  Varstvo osebnih podatkov

  Pomagamo vam glede zagotavljanja varnosti osebnih podatkov in v primeru, da je vaše podatke kdo zlorabil in s tem kršil vaše pravice.

  Delovno pravo

  Delovno

  pravo

  Svetujemo vam glede individualnih in kolektivnih delovnopravnih zadev ter pri svojem delu zastopamo tako delodajalce kot tudi delavce.

 • Intelektualna lastnina

  Intelektualna lastnina

  Izvajamo celovite storitve svetovanja pri pridobivanju, izvršitvi, zaščiti pravic in reševanju sporov s področja intelektualne lastnine.

  Civilno pravo

  Civilno

  pravo

  Z veseljem vam pomagamo s svetovanjem pri urejanju odnosov med vsemi raznolikimi zasebnimi subjekti na vseh področjih civilnega prava.

  Reševanje sporov

  Reševanje

  sporov

  Zastopamo stranke v prekrškovnem postopku na vseh stopnjah in vam zagotovimo učinkovito reševanje civilnih in gospodarskih sporov.

 • Javna naročila

  Javna naročila

  V vseh fazah postopkov javnega naročanja vam zagotovimo pravne rešitve ter vam svetujemo pri pripravi ponudb, sklenitvi pogodb in izvrševanju pravic.

  Davčno pravo

  Davčno pravo

  Zastopamo vas v davčnih postopkih pred pristojnimi upravnimi in sodnimi organi ter vam nudimo svetovanje in storitve glede različnih davkov.

  Kazensko pravo

  Kazensko pravo

  Na področju kazenskega prava zastopamo tako obdolžence v vseh fazah (pred)kazenskega postopka kot tudi oškodovance v kazenskem postopku.

 • Konkurenčno pravo

  Konkurenčno pravo

  Svetujemo vam tudi v najbolj kompleksnih konkurenčno pravnih zadevah pred sodišči, nacionalnim organom za varstvo konkurence in Evropsko komisijo.

- RAZNOVRSTNOST STORITEV

Profesionalna odvetniška pisarna

  Pred sklepanjem pravnega posla

Našim strankam zagotovimo strokovno svetovanje:

 • pri sklepanju pogodb in sporazumov, s čimer se zmanjša možnost potencialnih nesporazumov med poslovnimi partnerji v prihodnje,

 • pred sklenitvijo ali odpovedjo pogodbe o zaposlitvi,

 • v primeru disciplinskih postopkov,

 • v primeru sporov na delovnem sodišču - na ta način lahko preprečite primere, ko se zaradi nepoznavanja zakonodaje ali sklicevanja na stara zakonska določila spor na delovnem sodišču zaključi v škodo delodajalca.

 

  Kadar potrebujete nasvet s področja davčne zakonodaje

 

  Pri izterjavi dolga 

Zakaj v tem primeru poiskati našo pomoč?

 • Če za izterjavo dolga angažirate odvetniško pisarno, imate večje možnosti, da bo vaša terjatev poplačana (pritisk na dolžnika je v primeru poziva s strani odvetniške pisarne večji; poleg tega odvetniška pisarna hitro in učinkovito pridobi informacije javnega značaja, kot so podatki o dolžnikovih nepremičninah, premičninah idr.).

 • Ker kot odvetniška pisarna sledimo poslovanju vaših dolžnikov, na primer blokadam bančnega računa in začetku postopka prisilne poravnave ali stečaja. Skladno s tem lahko hitro in učinkovito ukrepamo.

 

  Na področju zapuščinskih in drugih postopkov

Svetujemo vam v primeru zapuščinskih postopkov, mejnih sporov, pri delitvi solastnine ter pri sestavi darilnih pogodb in oporok. 

 

  V primeru razveze zakonske zveze 

 

  Pri usklajevanju preživninskih zahtevkov

 

  V primeru odškodninskega zahtevka

Podporo vam omogočimo tudi za vlogo odškodninskega zahtevka (na primer v primeru prometne nesreče, poškodbe na delovnem mestu ipd.)

 

  Na nepremičninskem področju

Kako vam na tem področju lahko pomagamo?

 • Svetujemo vam glede nakupa, prodaje ali najema nepremičnine.

 • Pridobivamo gradbena dovoljenja.

 • Pomagamo vam reševati mejne spore.

 • Ukvarjamo se z denacionalizacijskimi postopki.

  Pred sklepanjem pravnega posla.

 

  Kadar potrebujete nasvet s področja davčne zakonodaje.

 

  Pri izterjavi dolga.

 

  Na področju zapuščinskih in drugih postopkov.

 

  V primeru razveze zakonske zveze.

 

  Pri usklajevanju preživninskih zahtevkov.

 

  V primeru odškodninskega zahtevka.

 

  Na nepremičninskem področju.

LMR ekipa

- VAŠI SVETOVALCI IN ZASTOPNIKI

Spoznajte ekipo LMR

Smo ekipa, ki kar se da hitro najde rešitve za vas - če je le mogoče, izvensodno. Potrudimo se, da vas poslušamo, informiramo ter vam s sproščenim prostopom omogočimo, da se počutite razumljene in da izgubite strah pred pravnimi postopki.

Dapibus Vulputate

Uroš Miklič

Pellentesque ornare sem lacinia quam li venenatis vestibulum .

Dapibus Vulputate

Uroš Miklič

Pellentesque ornare sem lacinia quam li venenatis vestibulum .

Dapibus Vulputate

Uroš Miklič

Pellentesque ornare sem lacinia quam li venenatis vestibulum .

Dapibus Vulputate

Uroš Miklič

Pellentesque ornare sem lacinia quam li venenatis vestibulum .

Dapibus Vulputate

Uroš Miklič

Pellentesque ornare sem lacinia quam li venenatis vestibulum .

Dapibus Vulputate

Uroš Miklič

Pellentesque ornare sem lacinia quam li venenatis vestibulum .

lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sociosqu metus ullamcorper felis phasellus quam lacus taciti ridiculus est porta conubia eu leo   congue tekst po želji habitasse pulvinar suspendisse tortor dictumst dui ultricies dapibus arcu fermentum malesuada placerat elementum efficitur et vivamus interdum posuere augue auctor eleifend nibh

- OBRNITE SE NA NAS

Začnimo skupno sodelovanje!

Pišite nam in nam sporočite, na katerem področju dela bi potrebovali podporo, posvet ali izvedbo storitev.